За нас

“Преводачница Мариана Хил” е първи и единствен по рода си проект в България, създаден в отговор на нарасналото търсене на преводачески услуги в съвременните условия на разширено и все по-активно присъствие на страната на медународната сцена.

“Преводачница Мариана Хил” организира работилница за конферентен превод и превод в ефир от всички европейски езици по европейска методика и с най-съвременно оборудване за начинаещи и вече работещи преводачи. Завършилите работилницата преводачи полагат изпит пред външна 9 членна комисия и след успешното му полагане получават диплома за професионална квалификация, акредитирана от Edexcel, валидна в 110 държави.

Работилницата предлага уникална възможност за придобиване на умения в реална работна обстановка, запознаване с професионалните стандарти и етика и усвояване на съвременни техники за консекутивен и синхронен превод, препоръчани от Международната асоциация на конферентните преводачи (AIIC) и възприети от институциите на Европейския съюз и другите международни организации.